Boeken en methodes


Vakdidactische boeken


Mijn vakdidactiek

Auteur: Geeke Bruin-Muurling
Uitgever: Van Gorcum
Hier te koop.

Mijn vakdidactiek rekenen(-wiskunde) is een handleiding voor het (verder) ontwikkelen van je eigen vakdidactische kennis en denken. Het boek inspireert om vanuit die kennis en dat denken vaker eigen keuzes te maken in je onderwijs, in je lessen. Het geeft je inzichten waardoor je nog beter in kunt spelen op jouw leerlingen en daarbij, als dat nodig is, de lesmethode of methodiek meer of misschien zelfs wel helemaal los kunt laten. Een boek dus om je visie op reken(-wiskunde) onderwijs verder te ontwikkelen en aan te scherpen.

Dit boek is geschikt voor allen die leerlingen leren rekenen. Of dat nu rekenen-wiskunde is in het basisonderwijs, rekenen in het voortgezet onderwijs of in het mbo. Het is te gebruiken als inspiratie en aanscherping voor je eigen onderwijspraktijk in elke fase van je loopbaan. De opdrachten in het boek zorgen er voor dat je het tevens als werkboek kunt gebruiken.


Serie Reken-Wiskunde Didactiek

Auteurs: Marc van Zanten, Petra van den Brom-Snijders & Geeke Bruin-Muurling
Uitgever: Thieme Meulenhoff

De serie Reken-Wiskunde Didactiek is een uitstekende bron voor (aanstaande) leraren basisonderwijs voor het vak rekenen-wiskunde. De boeken zijn opgezet vanuit de domeinindeling van de Kennisbasis Wiskunde voor de pabo. De boeken bevatten een helder overzicht van relevante theoretische achtergronden en de doorlopende leerlijnen binnen de basisschool.

De lezer kan hiermee op verschillende manieren mee aan de slag. De driedeling in Activiteiten in de praktijk, Bronnen met theoretische inzichten en het eigen niveau van geCijferdheid zorgen voor een afwisselend perspectief op de didactiek van het rekenen-wiskunde. De serie is dekkend voor de Kennisbasis Wiskunde en de inhouden van de landelijke kennistoets Wiskunde voor de pabo.
Ik schreef mee aan de 3e editie van de delen: Hele getallen en Meten, meetkunde en verbanden.


The development of proficiency in the fraction domain: affordances and constraints in the curriculum

Auteurs: Geeke Bruin-Muurling
Proefschrift – TU Eindhoven – 2010
Hier vind je de digitale versie.


Lesmethodes

Aan de volgende lesmethodes heb ik meegewerkt.


Logisch Rekenen – MBO

Logisch Rekenen – MBO is een digitale rekenmethode passend bij de nieuwe rekeneisen voor het mbo. In themaprojecten werken studenten aan hun functionele gecijferdheid. In de generieke hoofdstukken kunnen studenten hun rekenvaardigheden oefenen. Op deze manier kunnen docenten een eigen curriculum samenstellen passend bij het niveau van hun studenten en de opleiding die ze volgen.

Bij de methode kunnen leerwerkboeken worden besteld die aansluiten bij de digitale leeromgeving. Deze zijn verkrijgbaar op 4 niveaus.

Uitgever: Studyflow B.V.

Logisch Rekenen (VO)

Logisch Rekenen (VO) is een digitale rekenmethode voor het voortgezet onderwijs. De methode sluit aan bij de referentieniveaus.

In de digitale omgeving oefenen leerlingen naar behoefte hun rekenvaardigheden. In een speelse omgeving biedt het platform hen oefening totdat ze een bepaald gedeelte van de stof beheersen.

Uitgever: Studyflow

Rekentijger (deel 6A, 6B, 7A)

Auteurs:
Anneke Nooteboom
Geeke Bruin-Muurling
Uitgeverij: Zwijsen

Rekenpanda

Niet meer verkrijgbaar
Uitgever: Zwijsen

Real Life Rekenen

Niet meer verkrijgbaar
Uitgever: Zwijsen

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.