Publicaties

Op deze pagina vind je een overzicht van mijn boeken, methodes, publicaties en lezingen.
Mijn wetenschappelijke artikelen zijn ook te vinden op ResearchGate of Google scholar.

2024

2023

 • Marike Verschoor, Marc van Zanten, Geeke Bruin-Muurling, & Stanja Oldengarm (2023). Reken-wiskundige factchecking in het basisonderwijs, lesactiviteiten en aanzet tot een globale leerlijn voor groep 3 tot en met groep 8. Deze publicatie werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de NVORWO.
 • Marc van Zanten, Petra van den Brom-Snijders, Geeke Bruin-Muurling (2023). Hele getallen. 3e druk.
  Uitgever: ThiemeMeulenhoff. Hier te koop
  Dit boek is onderdeel van de serie Reken-wiskundedidactiek.
 • Marc van Zanten, Petra van den Brom-Snijders, Geeke Bruin-Muurling (2023). Meten, meetkunde en verbanden. 3e druk.
  Uitgever: ThiemeMeulenhoff. Hier te koop
  Dit boek is onderdeel van de serie Reken-wiskundedidactiek.

2022

 • Bruin-Muurling, G. , & Keijzer, R. (2022). Masterclass: Wiskundige denkactiviteiten in het PO. NRCD.
 • Keijzer, R., & Bruin-Muurling, G. (2022). Focus op ‘evidence based’ dreigt onderwijs te verarmen. ScienceGuide.
 • Oldergarm, S., Van Zanten, M., Bruin-Muurling, G., Peters, G., Doms, M., & Ibens, K. (2022) De referentiematentoolkit vanuit een Vlaams en een Nederlands perspectief. Panama conferentie 2022.
 • Bruin-Muurling, G., & Vooren, T. van (2022). De kracht van een authentieke (reken)context. Panama conferentie 2022.
 • Weijs, A., & Bruin-Muurling, G. (2022). De brede ontwikkelgroep: de ontwikkeling van rekenprojecten voor het nieuwe rekencurriculum. Panama conferentie 2022.
 • Bruin-Muurling, G. (2022). Stof tot nadenken. Gepresenteerd op de KPZ/NVORWO conferentie: Bouwen vanuit vertrouwen.
 • Bruin-Muurling, G. (2022). De kracht van authentieke contexten. Volgens Bartjens.

 

2021

 • Van Zanten, M., Oldengarm, S., & Bruin-Muurling, G. (2021).  De NRCD-referentiematentoolkit. Werkgroepronde op de NRCD 12 maart 2021
 • Van Zanten, M., Oldengram, S., Verschoor, M. & Bruin-Muurling, G. (2021). Klopt dit wel? Reken-wiskundige factchecking in het basisonderwijs. Werkgroep op de jaarvergadering van de NVORWO, 9 april 2021
 • Bruin-Muurling, G. (2021). Functionele gecijferdheid: de ene context is de andere niet. Rekenconferentie ROCvAF, 10 juni 2021
 • Keijzer, R., Bruin-Muurling, G., & Den Braber, N. (2021). Ruimte voor nadenken. Volgens Bartjens 41-1, blz 8-11.
 • Den Braber, N., Bruin-Muurling, G., & Keijzer, R. (2021). Ruimte voor nadenkenEuclides 97-2.

2020

2019

Rubriek:

 • Van Gool, A., Harten, C., Bruin-Muurling, G., Den Houting, M., Verschoor, M., Van Vliet, P., Sjoers, S.& Notten, C. (2018). Draad van Ariadne. Volgens Bartjens.

2018

Rubriek:

 • Van Gool, A., Harten, C., Bruin-Muurling, G., Den Houting, M., Verschoor, M., Van Vliet, P., Sjoers, S.& Notten, C. (2018). Draad van Ariadne. Volgens Bartjens.

2017

 • Bruin-Muurling, G & Van Stiphout, I (2017). Het belang van onderliggende wiskundige ideeën – een uitwerking voor onderwijs in statistiek. Statistiek voor morgen.
 • Bruin-Muurling, G & Van Stiphout, I (2017). ‘Vanuit een ander perspectief – een wiskundige basis van het rekenonderwijs’. Volgens Bartjens jaargang 36, nummer 4.
 • Bruin-Muurling, G & Verschoor, M (2017). Rekenen in de 21ste eeuw. Panama jubileum boek.

2016

 • Van Stiphout, I & Bruin-Muurling, G (2016). Verleidingen van het kortste pad.
 • Gravemeijer, K., Bruin-Muurling, G., Kraemer, J.-M., & van Stiphout, I. (2016). Shortcomings of mathematics education reform in The Netherlands: A paradigm case? Mathematical Thinking and Learning, 18(1), 25–44

2015

 • Bruin-Muurling, G. & Verschoor, M. (2015). Reken-wiskundige inzichten en 21st century skills. Panamapost 34.
 • Bruin-Muurling, G. & Verschoor, M (2015). Op de toekomst voorbereid – kritisch wiskundig leren denken. Volgens Bartjens 34-5
 • Bruin-Muurling, G., Masselink, C. , Vermeulen, W. & Heeck-den Boer, M. (2015). Rekenpanda groep 3, 4, 5 en 8. Zwijsen.

2013

 • Van Stiphout, I., Bruin-Muurling, G. (2013). Contexten als basis voor wiskundig redeneren, Euclides , 88 (6)
 • Bruin-Muurling, G., Verschoor, M. (2013) Real life rekenen Maatschappij jaargroep 6, 7 en 8 Werkboek. Zwijsen.
 • Bruin-Muurling, G., Verschoor, M. (2013) Real life rekenen Exact jaargroep 6,7 en 8 Werkboek. Zwijsen.
 • Koopman, M., Bruin-Muurling, G. (2013).  Breukenonderwijs in groep 7: docentgedrag en-cognities in relatie tot Mathematical Quality of Instruction. ORD, Vrije Universiteit Brussel
 • Koopman, M., Bruin-Muurling, G., den Brok, P.J. (2013). Ook bij breukenonderwijs maakt de leraar het verschil. Didaktief 43 (10), 44
 • Bruin – Muurling, G., Gravemeijer, K.P.E., Koopman, M. & den Brok, P.J. (2013). Compartmentalization in Dutch textbooks on the multiplication of fractions. Proceedings PME 2013.

2012

 • Bruin-Muurling, G., Koopman, M., Gravemeijer, K.P.E. & den Brok, P.J. (2012). Welke kennis heeft een docent nodig bij het effectief onderwijzen van breuken? Panamaconferentie 2012

2011

 • Bruin-Muurling, G., Gravemeijer, K.P.E. (2011). Breuk in de aansluiting tussen basis- en middelbare school. In M. van Zanten (ed.) Reken-wiskundeonderwijs – aanpassen, inpassen, toepassen (pp 49-58). Utrecht

2010

2009

 • Gravemeijer, K.P.E., Bruin-Muurling, G. & Van Eijck, M. (2009). Aansluitingsproblemen tussen primair en voortgezet onderwijs – geen doorgaande lijn voor het vermenigvuldigen van breuken. Panamapost, 28(4):14-19
 • Benschop, N.F., Kleihorst, R., V.d. Vleuten, R,. Muurling, G. & Simonis, J. (2009). Fault Tolerant Logic by Error Correcting Codes. In. N.F. Benschop (ed.), Associative Digital Network Theory – An Associative Algebra Approach to Logic, Arithmetic and State Machines.(pp 83-96) Springer Verlag.
 • Bruin-Muurling, G. & Van Stiphout, I.M., (2009). Verslag van de Onderwijs Research Dagen. Nieuwe Wiskrant, 28(3):39-40.
 • Bruin-Muurling, G., Van Eijck, M. & Gravemeijer, K. P. E. (2009). Fraction skills at the start of secondary education in the Netherlands. In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou & H. Sakonidis (eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 348). Thessaloniki, Greece.

2008

 • Van Stiphout, I. M. & Bruin-Muurling, G. (2008). Dimensies in opvattingen over wiskundeonderwijs Group discussion. In W. M. G. Jochems, P. J. den Brok, T. C. M Bergen & M. van Eijck (eds.), Licht op Leren, Onderwijs Research Dagen. Eindhoven: ESoE.

2007

 • Bruin-Muurling, G., Taconis, R. & Jochems, W. M. G. (2007). Meten van vaardigheden en strategiegebruik bij breuken: een pilot in 2VWO. In R. Bosker, S. Doolaard & A. Jacobse (eds.), Zorgvuldig en veelbelovend onderwijs, Onderwijs Research Dagen (pp. 263-264). Groningen: GION.

2005

 • Noteboom, A. & Bruin-Muurling, G. (2005). Rekentijger (deel 6A, 6B en 7A). Zwijsen

2004

 • Batina, L., Bruin-Muurling, G. & Örs, S. B. (2004). Flexible Hardware Design for RSA and Elliptic Curve Cryptosystems. In T. Okamoto (ed.), Topics in Cryptology – Cryptographers’ Track RSA Conference, LNCS 2964 (pp. 250-263). San Francisco, USA.
 • Bruin-Muurling, G. & Noteboom, N. (2004). Pittige puzzels. Jeugd in School en Wereld (JSW), 89(1):25-28

2003

2002

 • Batina, L., Jansen, C., Muurling, G. & Xu, S. (2002). Almost Montgomery based Multiplier in GF(2n). In B. Macq & J.-J. Quisquater (eds.), Proceedings of the 23rd Symposium on Information Theory in the Benelux (pp. 61-68). Louvain-la-Neuve, Belgium.
 • Batina, L. & Muurling, G. (2002). Montgomery in Practice: How to Do It More Efficiently in Hardware. In B. Preneel (ed.), Topics in Cryptology, Cryptographer’s track RSA Conference, LNCS 2271 (pp. 40-52). San Jose, CA, USA.

2001

 • Batina, L. & Muurling, G. (2001). Another way of doing RSA cryptography in hardware. In B. Honary (ed.), Cryptography and Coding, proceedings of 8th IMA International Conference, LNCS 2260 (pp. 364-373). Cirencester, UK.

2000

 • Muurling, G., Kleihorst, R., Benschop, N., Van der Vleuten, R. & Simonis, J. (2000). Error Correction for Combinational Logic Circuits. Proceedings 21th Benelux Symposium on Information Theory (pp. 25-31). Wassenaar

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.