Over Geeke

Passie voor wiskunde

Als klein kind antwoordde ik al ‘iets met wiskunde’ op de vraag wat ik later wilde worden. Wiskunde is voor mij een manier om naar de wereld om ons heen te kijken. Om deze te begrijpen, er vat op te krijgen en mooier te maken. In mijn studie technische wiskunde in Delft leerde ik me snel in een nieuw vakgebied in te werken, daar met een wiskundige blik naar te kijken, structuren te herkennen en om originele oplossingsrichtingen te kiezen. Wiskunde is voor mij dan ook zoveel meer dan de ‘dienstmaagd’ waar ze zo vaak voor wordt aangezien. De wiskunde in haar volle potentie tot haar recht laten komen is een rode draad in mijn werk.

“Om de wereld te begrijpen, er vat op te krijgen en mooier te maken.”

Liefde voor educatie

Net als mijn passie voor wiskunde, zit onderwijs letterlijk in mijn genen. In het bedrijfsleven vond ik het al geweldig om samen te werken met collega’s uit andere disciplines en nieuwe inzichten uit de wiskunde voor ze te ontsluiten. De kanten van wiskunde te laten zien die ze nog niet kenden. En ze uiteindelijk te horen zeggen: ‘daar hebben we een wiskundige voor nodig’. Later heb ik met veel plezier voor de klas gestaan om met leerlingen met wiskunde aan de slag te gaan. Aanleiding om mij ook wetenschappelijk met de vakdidactiek bezig te houden in alle lagen van het onderwijs, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Liefde voor educatie dus, in de breedste zin van het woord.

Interesse gebieden

  • Rekenen en wiskunde
  • Wiskunde in werk en maatschappij
  • Doorlopende leerlijnen
  • Vakdidactiek
  • ICT en onderwijs
  • Red flags
  • Ontwikkeling lesmateriaal
  • Leren van docenten

Verbinding

Al sinds 2001 houd ik mij op allerlei manieren bezig met het reken- en wiskundeonderwijs. Sinds 2012 doe ik dat als eigenaar van Educatieve Dienstverlening Bruin-Muurling (EDB).

In de verschillende rollen en uiteenlopende contexten waarin ik dat doe kan ik mijn brede kennis en ervaring inzetten. Dat begon met mijn promotieonderzoek naar de aansluiting tussen het basisonderwijs en voorgezet onderwijs op het gebied van wiskunde.

Nu zet ik mij als een echte ‘boundary crosser’ in, om verbinding te leggen tussen allerlei aspecten die met de verdere ontwikkeling van ons onderwijs en het vak wiskunde te maken hebben. Onder andere als spreker, (educatief hoofd)auteur, conceptontwikkelaar, begeleider van docenten, wetenschapper en onderwijsvernieuwer.

Ik geloof dat de veranderingen in de maatschappij veranderingen in het onderwijs nodig maken. Ik geloof dat begrip van wiskunde een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven, vooral als wij ons daar op een gezonde manier toe verhouden. Dat het ontwikkelen van een kritisch wiskundige houding van cruciaal belang is. Ik geloof ook dat veranderen en leren niet zonder slag of stoot gaan., maar dat kleine stappen al grote impact kunnen hebben. Dat het de moeite waard is om vandaag een stap naar morgen te maken.

Wat kan ik voor je betekenen?

Op deze website vind je een impressie van de zaken waar ik mij mee bezig houd, ik hoop dat ik je daarmee mag inspireren. Heb je opmerkingen, wil je van gedachten wisselen of gebruik maken van mijn professionele diensten, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met regelmaat verzorg ik lezingen, workshops of gastcolleges voor een heel divers publiek. Of het nu gaat om professionals uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo of meer algemeen in onderwijs geïnteresseerd publiek. Voor elk van deze groepen kan ik vanuit de breedte van mijn werkveld een passend aanbod bieden. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.