Meten, meetkunde en verbanden

Uit de serie:
Reken-Wiskunde Didactiek

De uitgangspunten van deze serie zijn:

 • Opgezet vanuit de domeinindeling van de Kennisbasis Wiskunde voor de pabo.
 • Dekkend voor de Kennisbasis Wiskunde en de daarbij behorende inhouden van de landelijke kennistoets.
 • Aandacht voor theoretische inzichten, activiteiten in de praktijk en ontwikkeling eigen gecijferdheid.

Met het leren meten krijgen kinderen grip grip op grootheden als lengte, inhoud, gewicht en tijd. Meetkunde helpt ze ruimtelijke verschijnselen zoals spiegelen en lokaliseren te doorzien en te gebruiken. De leerstof van verbanden in dit deel betreft het verzamelen, weergeven en interpreteren van gegevens. Dit helpt kinderen om kritisch om te leren gaan met kwantitatieve informatie.

Bij de boeken is er een ondersteunende online leeromgeving, eDition, met aanvullend materiaal.

Inhoudsopgave

Deel: Meten, meetkunde en verbanden

 1. Samenhang meten en meetkunde
 2. Meten
 3. Meten op de basisschool
 4. Verbanden
 5. Verbanden op de basisschool
 6. Meetkunde
 7. Meetkunde op de basisschool
 8. Gelegenheid om te leren: meten, meetkunde en verbanden

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.