RD 2.0 – stap 2: op de bal

Hoe vaak zeggen politici die elkaar in de tweede kamer de tent uit vechten niet over elkaar dat die ander best een aardig persoon is? Professioneel onderscheid tussen iemands mening en de persoon zelf; we kunnen er een voorbeeld aan nemen in de rekendiscussie.

Foto door Ben Hershey op Unsplash

In de media zijn er de afgelopen jaren stukken verschenen die meer op de persoon spelen dan op de bal. Een serieuze discussie is niet gebaat bij dergelijke retoriek. Het vertroebelt niet alleen het palet van argumenten, ook weerhoudt het velen met de benodigde expertise om zich in de arena te begeven. Juist die expertise, vanuit verschillende achtergronden en visies, hebben we hard nodig om gezamenlijk onze meningen te scherpen en daarmee de benodigde veranderingen in het onderwijs verantwoord in gang te zetten.

 


Deze post is onderdeel van de serie ‘rekendiscussie 2.0’:
Intro
Stap 1 – eenduidig jargon
Stap 2 – op de bal
Stap 3 – visie op wiskunde
Stap 4 – multi-geëncultureerd
Stap 5 – doelen als startpunt
Stap 6 – niet één beste . . .
Stap 7 – relatie tussen theorie en praktijk
Stap 8 – rol voor de media
Nawoord
Wil je meer lezen over de achtergronden, dan kun je dat vinden in deze posts:
Achtergrond stap 1: de ene context is de andere niet
Achtergrond stap 3: de gezichten van wiskunde
Achtergrond stap 5: kunnen en begrijpen

 

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.