RD 2.0 – stap 3: visie op wiskunde

Wat is wiskunde?

Een simpel ogende vraag, maar het antwoord is nog niet zo makkelijk. Echte consensus over een definitie bestaat er niet. Je zou je er vanaf kunnen maken met ‘wiskunde is wat wiskundigen doen’.

Foto door Andrew Ridley op Unsplash

Alleen heeft wiskunde een speciale positie. Het is een vakgebied op zichzelf, maar verricht ook een ‘service’ aan andere vakken. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld een taal. Wiskunde wordt door mensen met veel verschillende achtergronden gebruikt. Wiskunde is dus niet alleen wat wiskundigen doen.

Dit heeft tot gevolg dat wiskunde verschillende gezichten heeft. Voor de een zijn rekenen en wiskunde vooral de rekenprocedures en wiskundige technieken. Is de wiskunde een logisch deductieve wetenschap. Voor een ander is wiskunde de wetenschap van de patronen. Is wiskunde een wetenschap waar ook creativiteit een grote rol speelt. Een mooi voorbeeld daarvan laat Roger Antonsen zien in zijn ‘Math is the hidden secret to understandig the world‘.

Het beeld dat je van wiskunde hebt heeft invloed op welke doelen je voor reken- en wiskundeonderwijs na wilt streven. Je begrijpt elkaar dus beter als je weet welk beeld de ander van wiskunde heeft. Een constructief debat is gebaat bij helderheid over deze visie op wat wiskunde is.

 


Deze post is onderdeel van de serie ‘rekendiscussie 2.0’:
Intro
Stap 1 – eenduidig jargon
Stap 2 – op de bal
Stap 3 – visie op wiskunde
Stap 4 – multi-geëncultureerd
Stap 5 – doelen als startpunt
Stap 6 – niet één beste . . .
Stap 7 – relatie tussen theorie en praktijk
Stap 8 – rol voor de media
Nawoord
Wil je meer lezen over de achtergronden, dan kun je dat vinden in deze posts:
Achtergrond stap 1: de ene context is de andere niet
Achtergrond stap 3: de gezichten van wiskunde
Achtergrond stap 5: kunnen en begrijpen

 

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.