Portfolio

Lezingen, workshops en dagvoorzitter

Regelmatig verzorg ik lezingen en workshops of ben ik dagvoorzitter. Ik doe dit voor een heel divers publiek, of het nu gaat om docenten wiskunde of een meer algemeen publiek dat meer wil weten over wat er in het onderwijs speelt. In mijn lezingen en workshops belicht ik dan ook heel verschillende onderwerpen. Voorbeelden zijn het algemene onderwijsdebat vanuit de vakdidactiek belicht, de rol van een kritisch wiskundige houding in onze maatschappij, wat leren leerlingen nu precies bij rekenen en het toepassen van vakdidactische principes in de praktijk.

 • Lezingen en workshops op de afgelopen Panama-conferenties (rekenen-wiskunde)
 • Lezingen en workshops op de Nederlandse Wiskunde Dagen en jaarvergadering van de NVvW
 • Studiedagen Technasium didactiek op het Fortes Lyceum met docenten van alle vakken
 • Lezing over toekomst onderwijs bij het genootschap Robrecht
 • Workshop op de conferentie “Rekenen-wiskunde in de aansluiting van PO naar VMBO”.
 • Gastcolleges
 • Dagvoorzitterschap bij Medilex

Lesmethodes

In de loop der jaren heb ik aan verschillende lesmethodes gewerkt. Voor het voortgezet onderwijs en MBO heb ik als hoofdauteur samen met Studyflow een digitale rekenmethode gemaakt: Studyflow rekenen. Voor Zwijsen werkte ik mee aan diverse uitgaven: Rekentijger (auteur groep 6 en 7), Real Life Rekenen (hoofdauteur) en Rekenpanda (hoofdauteur).

Rekenposters

Samen met Eliane Gerrits ontwikkelde ik voor Studyflow rekenposters. De posters vertegenwoordigen elk een reken-onderwerp, opgetekend als een samenhangend verhaal waarin leerlingen kunnen rondzwerven. Door de vele details kun je blijven kijken naar de posters en telkens weer nieuwe grapjes en inzichten ontdekken.

Colleges

In de loop der jaren heb ik verschillende colleges verzorgd. Onder andere waren dit:

 • Aansluitingscollege Rekenen (Flot Economie)
 • Onderwijskunde (ESoE)
 • Vakdidactiek 2 (HAN master)
 • Onderzoek 2 (HAN master)
 • Begeleiden van bachelor en master afsluitend onderzoek (FLOT, ESoE, HAN)

Mijn opleiding

Master wiskunde – TU Delft
1e graads wiskunde docent – TU Eindhoven
Promotie vakdidactiek wiskunde – TU Eindhoven

Publicaties

Vakmatig werk ik met verschillende co-auteurs samen aan de ontwikkeling van de vakdidactiek en het vertalen van de vakdidactiek naar het onderwijs.
Daarvoor schrijven we zowel wetenschappelijke artikelen als artikelen in vakbladen.

De basis van mijn werk ligt in mijn proefschrift:

The development of proficiency in the fraction domain; affordances and constraints.

Een complete lijst van publicaties is hier te vinden. Mijn wetenschappelijke publicaties zijn ook te vinden op: ResearchGate of Google scholar

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.