Podcast met Ann Dooms

Professor Dooms is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij leidt daar de onderzoeksgroep Digital Mathematics. In deze podcast van De Morgen horen we haar vertellen over wiskunde én het wiskundeonderwijs.

foto van Math op Unsplash

In deze aflevering van de podcastserie ‘Het inzicht’, heeft Dooms het over de abstractie van wiskunde en hoe daar onterecht tegenop gekeken wordt. Ze betoogt dat de mens juist uitermate goed is in abstraheren. Ze vertelt hoe ze schrikt wanneer als oplossing voor lage scores van het wiskunde onderwijs gekozen wordt voor ‘minder abstract, meer toepassing’. Ook legt ze de vinger op de zere plek als ze beschrijft hoe alleen het antwoord op het bord wordt geprojecteerd nadat de kinderen aan een rekenprobleem hebben gewerkt. Haar conclusie: in het reken- en wiskundeonderwijs is er teveel nadruk op het antwoord en te weinig op het proces. Een aflevering met veel concrete voorbeelden en mooie inzichten; de moeite van het luisteren waard.

Link: Het inzicht – Ann Dooms: Er is een grote kentering nodig in hoe we wiskunde aanleren op school.

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.