Huh? als start van een les

Verwondering, iets dat je nieuwsgierigheid triggert, kan je in beweging zetten om uit te gaan zoeken hoe het zit.

Foto door David Kovalenko op Unsplash.

Verwondering dus een krachtig uitgangspunt waar je graag een les op zou willen bouwen, om zo de motivatie van leerlingen aan te spreken.
Dan Meyer is een van de mensen die dit principe gebruikt en er een methode van heeft gemaakt: hij noemt het 3-act. Deze lessen gaan uit van een video, beeld, bericht of situatie die in termen van Meyer ‘perplexity’ oproept: een echt ‘HUH?’ moment of in de minder nette termen van Meyer zelf een ‘WTF’ moment. Door op deze manier een les te starten spreekt hij de intrinsieke motivatie van leerlingen aan én verlaagt hij de drempel naar de wiskunde. Hij begint immers op een punt waar nog geen formele wiskundetaal en kennis nodig is.

In de video Dan Meyer – Mathematics lesson example (11-07-12) laat Meyer zien hoe hij een dergelijke les vormgeeft. Zijn stelling is dat er bij het vertalen van een interessante context naar papier potentieel verloren gaat. Hij laat in de video zien wat dat is, en waar de kracht van multimediale aanpak ligt. Zijn definitie van multimediaal is daarbij ruim, ook het gesprek in de klas, tussen docent en leerlingen bijvoorbeeld, valt hieronder.

Wil je in je lessen gebruik maken van bijzondere of triggerende fragmenten, situaties of vragen uit het dagelijks leven dan is het zeker de moeite waard om te kijken of de 3-act methode daarbij past. Onder de noemer van het onderwerp ‘Huh?’ zal ik verschillende materialen verzamelen die in potentie een aanleiding kunnen zijn in een dergelijke les.

 

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.