Opening(stijden)

100_4124

Sinds december 2012 is EDB in bedrijf. En daarbij past ook een nieuwe blog.

De oprichting van EDB is voor mij een belangrijke stap om mijn verschillende werkzaamheden en interessegebieden meer in één lijn te zetten. Naast mijn onderzoekswerk en verzorgen van colleges vakdidactiek vind ik het belangrijk om ook projecten dichter bij de dagelijkse lespraktijk uit te voeren. Ik heb gemerkt dat dat zorgt voor een hele interessante kruisbestuiving tussen mijn werkzaamheden met als rode draad onderwijsvernieuwing, met name in het reken- én wiskundeonderwijs.

Alle verschillende ervaringen in mijn werk hebben me geleerd om op een bepaalde manier naar het onderwijs te kijken, maar ook naar het dagelijks leven. Uiteindelijk zal ons onderwijs meerwaarde moeten hebben voor de samenleving van nu en morgen. Maar ook andersom is de wereld om ons heen een mooie bron voor ideeën voor het onderwijs. Het is een soort bril geworden.

Deze manier van kijken deel ik graag met u. In deze blog daarom een blik in de keuken van mijn projecten, mijn onderzoek, het ontwikkelen van lesmateriaal en mijn gedachten over onderwijs.Kortom: wat me zoal aan het denken zet in wat ik om me heen zie:

Alledaagse wiskunde/didactiek*

Alvast een korte aftrap. Bovenaan dit bericht een bord dat ik tegenkwam. Een mooi voorbeeld van structuren leren herkennen en het nut van verkorten, waar wij wiskundige dol op zijn. . . .

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.