Focus op ‘evidence based’ dreigt onderwijs te verarmen

Overal om ons heen zien we de roep om alleen nog die dingen in het onderwijs te implementeren die bewezen zijn. Evidence based onderwijs dus.

Foto van Алекс Арцибашев op Unsplash

Dat klinkt mooi. Onze kinderen zijn ons immers dierbaar en onderwijs is ontzettend belangrijk. We willen van onze kinderen toch geen proefkonijnen maken? Toch plaats ik grote kanttekeningen bij de roep om ‘evidence based’ onderwijs. En daarin ben ik zeker niet alleen. Voor mij wringt de schoen op meerdere fronten, vaak op meerdere lagen. Zo gaat mijn roep om meer ‘kritisch wiskundig denken’ over het op de juiste manier interpreteren van cijfers. In onze maatschappij waar data een steeds grotere rol gaat spelen, en dus op allerlei manieren invloed heeft op ons dagelijks leven, hebben we kritisch wiskunde denken hard nodig. Dat vraagt om een bepaalde inhoud van (reken-)wiskunde onderwijs. Maar tegelijkertijd heeft het ook betrekking op hoe je verstandig met kwantitatief onderzoek om kunt gaan. Beide lagen komen terug in de discussie over ‘evidence based education’.

Deze week werd een artikel dat ik hierover schreef met Ronald Keijzer gepubliceerd op ScienceGuide. Een blijvend onderwerp waar ik me mee bezig zal houden.

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.