Een dorp vol geliefden (oplossing)

Ontbreken er geen gegevens? Dat is vaak de eerste gedachte bij deze opgave.

Foto door Renee Fisher op Unsplash

Je weet immers niet hoeveel mannen en vrouwen er in het dorp wonen? Of op zijn minst wat hun onderlinge verhouding is.
Toch weet je wel iets: het aantal getrouwde mannen is gelijk aan het aantal getrouwde vrouwen.

Bijna elk probleem is op meerdere manieren op te lossen. Dit keer een visuele, maar de puzzel laat zich ook goed oplossen met een getallenvoorbeeld of algebraïsch.

Visuele oplossing

Je kunt de situatie in de puzzel op de volgende manier tekenen:

model

De bovenste strook stelt de vrouwen in het dorp voor. De onderste strook de mannen. 2/3 deel van de vrouwen is in aantal evenveel als 3/4 van de mannen.

Om te kunnen bepalen welk deel van de gehele bevolking getrouwd is moet een ondermaat gekozen worden, waardoor alle stukken even groot worden. Dat kunnen we doen door van het getrouwde deel 6 even grote stukken te maken.

oplossing

Je verdeelt de stroken dan in kleinere gelijke delen:

2/3 = 6/9 en 3/4 = 6/8

In totaal 12/17 deel van de inwoners van dit dorp getrouwd.

Deze oplossing laat zien dat wanneer je precies tekent wat de situatie in de puzzel is, en je het basisprincipe van breuken begrijpt, deze puzzel ook door basisschoolleerlingen (samen) goed op te lossen is.

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@bruin-muurling.nl.