Backbone (Panama 2018)

Ook met Anneke Aartsen zal ik een bijdrage aan de Panama conferentie verzorgen. De aankondiging van deze lezing is ook terug te vinden in de conferentiegids:

De wiskundige backbone als fundament voor het  rekenwiskundeonderwijs
Hoe kun je in het basisonderwijs een stevig fundament leggen voor de steeds hogere eisen die de maatschappij aan burgers stelt als het gaat om vertrouwdheid met getallen en data? Wiskunde speelt een belangrijke rol in de moderne maatschappij. Het onderwijs zal hierin moeten meegroeien (Verschoor & Bruin-Muurling 2017). Daarvoor is aandacht voor alleen zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden niet voldoende. Er moet ook gekeken worden naar de inhoudelijke kant van het reken-wiskundeonderwijs. Wat heeft een leerling nú voor straks inhoudelijk nodig? Met alleen het simpele uitrekenen kom je er niet meer, dat nemen computers over. Er is dus meer ruimte en aandacht nodig voor de wiskunde daaromheen (Wolfram, 2010).
Bovendien geeft juist conceptuele wiskundige kennis meer  flexibiliteit om aan steeds weer nieuwe eisen te voldoen.
In het huidige curriculum komen deze wiskundige essenties impliciet aan bod, maar zijn ze nog niet expliciet als heldere lijnen gedefinieerd. Een andere focus binnen bestaande leerinhouden kan een start zijn om bouwstenen voor het conceptuele denken te verkennen: een wiskundige backbone van onderwijsdoelen of een netwerk van big ideas. De backbone ligt onder de bestaande leerinhouden en geeft daaraan verdieping en verbinding. Een groot voordeel voor zowel de betere rekenaar als de zwakkere rekenaar. Daarbij geeft het de leerkracht richting in een stevige ondersteuning van leerlingen. In deze presentatie schetsen we hoe deze backbone eruit kan zien. We gaan in op belangrijke wiskundige concepten en laten concrete voorbeelden zien van uitwerkingen in zowel de onderbouw als bovenbouw.

 

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.