Voorbereidingen Panama conferentie – 1

Op de aanstaande Panama conferentie zal ik twee bijdragen verzorgen. De eerste is samen met Ronald Keijzer (Hogeschool iPabo). We zijn druk bezig met de voorbereiding om hier een mooie workshop van te maken. Hier alvast de aankondigingstekst die ook in de conferentiegids terug te vinden is:

Doelen voor het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst
In het rekenen-wiskunde voor de toekomst zal er meer aandacht moeten komen voor wiskundige concepten of kerninzichten. Hoe breng je dergelijke conceptuele verdieping aan bij onderwerpen in het bestaande rekenwiskundecurriculum? Het formuleren van conceptuele doelen op basis van perspectieven en relaties daartussen kan daarin een eerste stap zijn.
In deze werkgroep bieden we de deelnemers een theoretisch kader om naar conceptuele doelen te kijken. Hierbij gaan we uit van voorbeelden van alternatieve doelbeschrijvingen en kijken we naar wiskundige concepten vanuit verschillende perspectieven. In deze sessie werken de deelnemers in kleine grepen aan het formuleren van conceptuele doelen voor één specifiek onderwerp. Tijdens dit groepswerk zullen de begeleiders gerichte feedback geven en de groepen verder op weg helpen.
Doel van de werkgroep is een kader te bieden met de uitwerkingen als voorbeeld, waarmee deelnemers in hun eigen lespraktijk aan de slag kunnen met het doordenken van doelen in het reken-wiskundeonderwijs.

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.