Portfolio

Lezingen en workshops

Onder andere:

 • Conferentie “Conferentie Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van PO naar VMBO” – 22 november 2016
 • Jaarvergadering NVvW – 5 november 2016
 • Studiedag “Rekenen in groep 8” – 23 juni 2016
 • Studiedag “Rekenen met kleuters” – 7 juni 2016
 • Gebruikersdag Studyflow – 12 april 2016
 • Nationale Rekencoördinatordag – 11 maart 2016
 • Nederlandse Wiskunde Dagen – 5 februari 2016
 • Panama conferentie – 21 & 22 januari 2016
 • Gebruikersdag Wizwijs – 13 januari 2016
 • Rekenconferentie Avans – 4 november 2015
 • Nederlandse Wiskunde Dagen 2015
 • Panamaconferentie 2015
 • Elwier 2014 – inleider van “over de muurtjes”
 • Afsluitend gastcollege vakdidactiek voor Fontys Leraren Opleiding Tilburg

Een uitgebreidere lijst vind je hier.

Lesmethodes

Voortgezet onderwijs en MBO

Studyflow_klein

Studyflow rekenen
digitale methode voor het VO en MBO
Studyflow
hoofdauteur

Primair onderwijs

rekentijger_groep_6_areal life rekenenrekenpanda

Rekentijger
uitgeverij Zwijsen
auteur voor groep 6 en 7

Real Life Rekenen
uitgeverij Zwijsen
hoofdauteur van groep 6, 7 en 8

Rekenpanda
Uitgeverij Zwijsen
hoofdauteur van groep 3 t/m 8

Colleges

Onder andere waren/zijn dit:

 • Aansluitingscollege Rekenen (Flot Economie)
 • Onderwijskunde (ESoE)
 • Vakdidactiek 2 (HAN master)
 • Onderzoek 2 (HAN master)
 • Begeleiden van bachelor en master afsluitend onderzoek (FLOT, ESoE, HAN)

Opleiding 

 • Master wiskunde – TU Delft
 • 1e graads wiskunde docent – TU Eindhoven
 • Promotie vakdidactiek wiskunde – TU Eindhoven

Publicaties

Proefschrift:
The development of proficiency in the fraction domain; affordances and constraints.

Een compleet overzicht van mijn publicaties vind je hier en op  ResearchGate of Google scholar

Inspirerend reken- & wiskundeonderwijs