Verleidingen van het kortste pad

Recent schreef ik met Irene van Stiphout een artikel over ‘task propensity’ en mechanismen die dit in de hand kunnen werken.

Artikel: Verleidingen van het kortste pad
Inleiding: In een maatschappij waarin presteren belangrijk is, staan leerlingen, docenten, schoolleiding en ouders onder druk om goede toetsresultaten te behalen. Maar het richten op deze resultaten heeft een keerzijde.