Rekendiscussie 2.0 – intro

De afgelopen tijd wordt er in de media weer fel geschreven over de kwaliteit van het rekenonderwijs. Nieuws over de rekentoets, het project Curriculum.nu en ook het uitkomen van (her)nieuw(d)e rekenmethodes geven de discussie over rekenonderwijs actualiteit.

Foto door Daniil Kuželev op Unsplash

Oude discussies over de kwaliteit van het rekenonderwijs lijken opnieuw te worden opgestart. Deze nieuwe blogs en artikelen  leggen daarbij nog een schepje bovenop de polariserende toon die al enige jaren geleden in de discussie is ingezet. Maar laten we eerlijk zijn, wat schieten we hiermee op?

Een goede discussie over hoe we het (reken- en wiskunde)onderwijs in willen richten en hoe we de toekomst van onze kinderen zien is van wezenlijk belang. Daar moeten we zorgvuldig en van alle kanten naar kijken. Zeker nu. In de basis willen we allemaal hetzelfde: het beste voor onze kinderen.
Echter, zolang polarisatie de modus operandi blijft, komen we niet aan de échte discussie toe. Om het debat wel op een constructieve manier te voeren zijn er een aantal stappen nodig.

In de komende dagen stel ik een aantal van die stappen voor.


Deze post is deel van een serie:
Intro
Stap 1 – eenduidig jargon
Achtergrond: de ene context is de andere niet
Stap 2 – op de bal
Stap 3 – visie op wiskunde
Achtergrond: de gezichten van wiskunde
Stap 4 – multi-geëncultureerd

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.