Publicaties

In onderstaand overzicht vind je een lijst met publicaties én lezingen. Deze zijn zowel wetenschappelijk als geschreven voor de beroepspraktijk. Mijn wetenschappelijke artikelen zijn ook te vinden op ResearchGate of Google scholar.

2023

 • Marike Verschoor, Marc van Zanten, Geeke Bruin-Muurling, & Stanja Oldengarm (2023). Reken-wiskundige factchecking in het basisonderwijs, lesactiviteiten en aanzet tot een globale leerlijn voor groep 3 tot en met groep 8. Deze publicatie werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de NVORWO.
 • G. Bruin-Muurling, & T. van Vooren. Logisch rekenen – MBO*** (leerwerkboek). Studyflow.
 • G. Bruin-Muurling, & T. van Vooren. Logisch rekenen – MBO**** (leerwerkboek). Studyflow.

2022

 • Bruin-Muurling, G. , & Keijzer, R. (2022). Masterclass: Wiskundige denkactiviteiten in het PO. NRCD.
 • Keijzer, R., & Bruin-Muurling, G. (2022). Focus op ‘evidence based’ dreigt onderwijs te verarmen. ScienceGuide.
 • Oldergarm, S., Van Zanten, M., Bruin-Muurling, G., Peters, G., Doms, M., & Ibens, K. (2022) De referentiematentoolkit vanuit een Vlaams en een Nederlands perspectief. Panama conferentie 2022.
 • Bruin-Muurling, G., & Vooren, T. van (2022). De kracht van een authentieke (reken)context. Panama conferentie 2022.
 • Weijs, A., & Bruin-Muurling, G. (2022). De brede ontwikkelgroep: de ontwikkeling van rekenprojecten voor het nieuwe rekencurriculum. Panama conferentie 2022.
 • Bruin-Muurling, G. (2022). Stof tot nadenken. Gepresenteerd op de KPZ/NVORWO conferentie: Bouwen vanuit vertrouwen.
 • Bruin-Muurling, G. (2022). De kracht van authentieke contexten. Volgens Bartjens.
 • Van Zanten, M., Van den Brom-Snijders, P., & Bruin-Muurling, G. (2022). Meten, meetkunde en verbanden (3e editie). Thieme Meulenhoff. Dit boek is onderdeel van de serie Reken-wiskundedidactiek.

Verder heb ik bijgedragen aan de dit jaar verschenen rekenmethode Logisch Rekenen MBO. Dit is een digitale rekenmethode die aansluit bij de nieuwe rekeneisen die vanaf komend schooljaar in het MBO gelden. Als aanvulling op de methode zijn ook voor Entree en MBO2 leerwerkboeken ontwikkeld.

2021

 • Van Zanten, M., Oldengarm, S., & Bruin-Muurling, G. (2021).  De NRCD-referentiematentoolkit. Werkgroepronde op de NRCD 12 maart 2021
 • Van Zanten, M., Oldengram, S., Verschoor, M. & Bruin-Muurling, G. (2021). Klopt dit wel? Reken-wiskundige factchecking in het basisonderwijs. Werkgroep op de jaarvergadering van de NVORWO, 9 april 2021
 • Bruin-Muurling, G. (2021). Functionele gecijferdheid: de ene context is de andere niet. Rekenconferentie ROCvAF, 10 juni 2021
 • Keijzer, R., Bruin-Muurling, G., & Den Braber, N. (2021). Ruimte voor nadenken. Volgens Bartjens 41-1, blz 8-11.
 • Den Braber, N., Bruin-Muurling, G., & Keijzer, R. (2021). Ruimte voor nadenkenEuclides 97-2.

2020

2019

Rubriek:

 • Van Gool, A., Harten, C., Bruin-Muurling, G., Den Houting, M., Verschoor, M., Van Vliet, P., Sjoers, S.& Notten, C. (2018). Draad van Ariadne. Volgens Bartjens.

2018

Rubriek:

 • Van Gool, A., Harten, C., Bruin-Muurling, G., Den Houting, M., Verschoor, M., Van Vliet, P., Sjoers, S.& Notten, C. (2018). Draad van Ariadne. Volgens Bartjens.

2017

 • Bruin-Muurling, G & Van Stiphout, I (2017). Het belang van onderliggende wiskundige ideeën – een uitwerking voor onderwijs in statistiek. Statistiek voor morgen.
 • Bruin-Muurling, G & Van Stiphout, I (2017). ‘Vanuit een ander perspectief – een wiskundige basis van het rekenonderwijs’. Volgens Bartjens jaargang 36, nummer 4.
 • Bruin-Muurling, G & Verschoor, M (2017). Rekenen in de 21ste eeuw. Panama jubileum boek.

2016

 • Van Stiphout, I & Bruin-Muurling, G (2016). Verleidingen van het kortste pad.
 • Gravemeijer, K., Bruin-Muurling, G., Kraemer, J.-M., & van Stiphout, I. (2016). Shortcomings of mathematics education reform in The Netherlands: A paradigm case? Mathematical Thinking and Learning, 18(1), 25–44

2015

 • Bruin-Muurling, G. & Verschoor, M. (2015). Reken-wiskundige inzichten en 21st century skills. Panamapost 34.
 • Bruin-Muurling, G. & Verschoor, M (2015). Op de toekomst voorbereid – kritisch wiskundig leren denken. Volgens Bartjens 34-5
 • Bruin-Muurling, G., Masselink, C. , Vermeulen, W. & Heeck-den Boer, M. (2015). Rekenpanda groep 3, 4, 5 en 8. Zwijsen.

2014

 • Digitale rekenmethode voor Studyflow

2013

 • Van Stiphout, I., Bruin-Muurling, G. (2013). Contexten als basis voor wiskundig redeneren, Euclides , 88 (6)
 • Bruin-Muurling, G., Verschoor, M. (2013) Real life rekenen Maatschappij jaargroep 6, 7 en 8 Werkboek. Zwijsen.
 • Bruin-Muurling, G., Verschoor, M. (2013) Real life rekenen Exact jaargroep 6,7 en 8 Werkboek. Zwijsen.
 • Koopman, M., Bruin-Muurling, G. (2013).  Breukenonderwijs in groep 7: docentgedrag en-cognities in relatie tot Mathematical Quality of Instruction. ORD, Vrije Universiteit Brussel
 • Koopman, M., Bruin-Muurling, G., den Brok, P.J. (2013). Ook bij breukenonderwijs maakt de leraar het verschil. Didaktief 43 (10), 44
 • Bruin – Muurling, G., Gravemeijer, K.P.E., Koopman, M. & den Brok, P.J. (2013). Compartmentalization in Dutch textbooks on the multiplication of fractions. Proceedings PME 2013.

2012

 • Bruin-Muurling, G., Koopman, M., Gravemeijer, K.P.E. & den Brok, P.J. (2012). Welke kennis heeft een docent nodig bij het effectief onderwijzen van breuken? Panamaconferentie 2012

2011

 • Bruin-Muurling, G., Gravemeijer, K.P.E. (2011). Breuk in de aansluiting tussen basis- en middelbare school. In M. van Zanten (ed.) Reken-wiskundeonderwijs – aanpassen, inpassen, toepassen (pp 49-58). Utrecht

2010

2009

 • Gravemeijer, K.P.E., Bruin-Muurling, G. & Van Eijck, M. (2009). Aansluitingsproblemen tussen primair en voortgezet onderwijs – geen doorgaande lijn voor het vermenigvuldigen van breuken. Panamapost, 28(4):14-19
 • Benschop, N.F., Kleihorst, R., V.d. Vleuten, R,. Muurling, G. & Simonis, J. (2009). Fault Tolerant Logic by Error Correcting Codes. In. N.F. Benschop (ed.), Associative Digital Network Theory – An Associative Algebra Approach to Logic, Arithmetic and State Machines.(pp 83-96) Springer Verlag.
 • Bruin-Muurling, G. & Van Stiphout, I.M., (2009). Verslag van de Onderwijs Research Dagen. Nieuwe Wiskrant, 28(3):39-40.
 • Bruin-Muurling, G., Van Eijck, M. & Gravemeijer, K. P. E. (2009). Fraction skills at the start of secondary education in the Netherlands. In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou & H. Sakonidis (eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 348). Thessaloniki, Greece.

2008

 • Van Stiphout, I. M. & Bruin-Muurling, G. (2008). Dimensies in opvattingen over wiskundeonderwijs Group discussion. In W. M. G. Jochems, P. J. den Brok, T. C. M Bergen & M. van Eijck (eds.), Licht op Leren, Onderwijs Research Dagen. Eindhoven: ESoE.

2007

 • Bruin-Muurling, G., Taconis, R. & Jochems, W. M. G. (2007). Meten van vaardigheden en strategiegebruik bij breuken: een pilot in 2VWO. In R. Bosker, S. Doolaard & A. Jacobse (eds.), Zorgvuldig en veelbelovend onderwijs, Onderwijs Research Dagen (pp. 263-264). Groningen: GION.

2005

 • Noteboom, A. & Bruin-Muurling, G. (2005). Rekentijger (deel 6A, 6B en 7A). Zwijsen

2004

 • Batina, L., Bruin-Muurling, G. & Örs, S. B. (2004). Flexible Hardware Design for RSA and Elliptic Curve Cryptosystems. In T. Okamoto (ed.), Topics in Cryptology – Cryptographers’ Track RSA Conference, LNCS 2964 (pp. 250-263). San Francisco, USA.
 • Bruin-Muurling, G. & Noteboom, N. (2004). Pittige puzzels. Jeugd in School en Wereld (JSW), 89(1):25-28

2003

2002

 • Batina, L., Jansen, C., Muurling, G. & Xu, S. (2002). Almost Montgomery based Multiplier in GF(2n). In B. Macq & J.-J. Quisquater (eds.), Proceedings of the 23rd Symposium on Information Theory in the Benelux (pp. 61-68). Louvain-la-Neuve, Belgium.
 • Batina, L. & Muurling, G. (2002). Montgomery in Practice: How to Do It More Efficiently in Hardware. In B. Preneel (ed.), Topics in Cryptology, Cryptographer’s track RSA Conference, LNCS 2271 (pp. 40-52). San Jose, CA, USA.

2001

 • Batina, L. & Muurling, G. (2001). Another way of doing RSA cryptography in hardware. In B. Honary (ed.), Cryptography and Coding, proceedings of 8th IMA International Conference, LNCS 2260 (pp. 364-373). Cirencester, UK.

2000

 • Muurling, G., Kleihorst, R., Benschop, N., Van der Vleuten, R. & Simonis, J. (2000). Error Correction for Combinational Logic Circuits. Proceedings 21th Benelux Symposium on Information Theory (pp. 25-31). Wassenaar

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.