Publicaties

Vakmatig werk ik met verschillende co-auteurs samen aan de ontwikkeling van de vakdidactiek en het vertalen van de vakdidactiek naar het onderwijs.
Daarvoor schrijven we zowel wetenschappelijke artikelen als artikelen in vakbladen.

De basis van mijn werk ligt in mijn proefschrift:

The development of proficiency in the fraction domain; affordances and constraints.

Een complete lijst van publicaties is hier te vinden. Mijn wetenschappelijke publicaties zijn ook te vinden op: ResearchGate of Google scholar

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.