Lezingen, workshops en dagvoorzitter

Regelmatig verzorg ik lezingen en workshops of ben ik dagvoorzitter. Ik doe dit voor een heel divers publiek, of het nu gaat om docenten wiskunde of een meer algemeen publiek dat meer wil weten over wat er in het onderwijs speelt. In mijn lezingen en workshops belicht ik dan ook heel verschillende onderwerpen. Voorbeelden zijn het algemene onderwijsdebat vanuit de vakdidactiek belicht, de rol van een kritisch wiskundige houding in onze maatschappij, wat leren leerlingen nu precies bij rekenen en het toepassen van vakdidactische principes in de praktijk.

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.