• Lezingen en workshops op de afgelopen Panama-conferenties (rekenen-wiskunde)
  • Lezingen en workshops op de Nederlandse Wiskunde Dagen en jaarvergadering van de NVvW
  • Studiedagen Technasium didactiek op het Fortes Lyceum met docenten van alle vakken
  • Lezing over toekomst onderwijs bij het genootschap Robrecht
  • Workshop op de conferentie “Rekenen-wiskunde in de aansluiting van PO naar VMBO”.
  • Gastcolleges
  • Dagvoorzitterschap bij Medilex

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.