Lezingen

lezingen

2018

 • Panama-conferentie – 25&26 januari 2018

2017

 • Studiedagen Technasium didactiek – najaar 2017
 • Onderzoek meets onderwijs, 12 juni 2017
 • “Rekenen in andere vakken”, Studyflow gebruikersdag – 11 april 2017

2016

 • Conferentie “Conferentie Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van PO naar VMBO” – 22 november 2016
 • NVvW jaarvergadering – 5 november 2016
 • Studiedag “Rekenen in groep 8” – 23 juni 2016
 • Studiedag “Rekenen met kleuters” – 7 juni 2016
 • Gebruikersdag Studyflow – 12 april 2016
 • Nationale Rekencoördinatordag – 11 maart 2016
 • Nederlandse Wiskunde Dagen – 5 februari 2016
 • Panama conferentie – 21 & 22 januari 2016
 • Gebruikersdag Wizwijs – 13 januari 2016

2015

2014

 • Elwier 2014 – inleider van “over de muurtjes”
 • Afsluitend gastcollege vakdidactiek voor Fontys Leraren Opleiding Tilburg

Inspirerend reken- & wiskundeonderwijs