Kwaliteit-boosters of creativiteit-killers?

Elk wetenschappelijk tijdschrift kent wel richtlijnen waar een artikel aan moet voldoen. Formats… zijn dat nu kwaliteit-boosters of creativiteit-killers?

Sommigen zien in die richtlijnen een teken dat ons vakgebied (onderzoek naar wiskunde onderwijs) volwassen is geworden. Dergelijke kwaliteitscriteria zijn daar immers een voorwaarde. Morgan Niss betoogde in zijn prikkelende openingslezing van PME 2018 echter het tegenovergestelde.Foto door Austin Ban op Unsplash

Als uitgangspunt neemt Niss 3 artikelen uit de begintijd van ons vakgebied die nog steeds als toonaangevend worden gezien. Niss laat zien dat deze artikelen niet voldoen aan de huidige standaarden van wetenschappelijke tijdschriften. Hij betoogt dat deze artikelen in deze tijd niet meer gepubliceerd zouden worden of op zijn minst met heel veel moeite. Dat terwijl het type onderzoek dat deze artikelen vertegenwoordigen ook in deze tijd nog heel waardevol is. Niss geeft aan dat er een ‘ideaal-typisch’ artikel format is ontstaan dat een veel te nauw en rigide beeld van onderzoek naar wiskunde onderwijs vertegenwoordigd. Dit past volgens hem niet bij de ‘multi-faceted’ werkelijkheid van ons veld zoals zich dat sinds de jaren 60 heeft ontwikkeld en wordt gerepresenteerd in andere publicatievormen zoals boeken. Hij vindt ons vakgebied dus nog lang niet volwassen genoeg. Bovendien ziet hij het ‘ideaal-typisch’ format als een belangrijke beperking. De criteria die worden gepresenteerd als een garantie op kwaliteit laten ons nu vooral focussen op de vorm in plaats van de inhoud.

Niss roept het veld op om sterke maatregelen te treffen om deze ontwikkeling verder te stoppen.

Meer weten?
Morgans Niss (2018). The very multi-faceted nature of mathematics education research. Openingslezing PME42

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.