De strijd tegen talent – ook in het onderwijs?

MT strijd tegen talent

Op de voorkant van de Management Team (MT) van september:

De strijd tegen talent.

Een themanummer over talent en het benutten van talent in het bedrijfsleven. De uitspraak is een tegenhanger voor “the war for talent”. De gedachte is dat een talent met veel moeite binnen wordt gehaald in een bedrijf, maar zich vervolgens moet conformeren aan de organisatie. Toptalenten zijn juist uniek. Ze blinken ergens in uit! Het inpassen in een organisatie naar een bepaalde blauwdruk laat echter weinig ruimte voor unieke talenten.
Organisaties lijken meer nadruk te leggen op de zwaktes dan op het verder ontwikkelen van talenten. En als je eerlijk bent, waarvan krijg je nu meer energie en inspiratie?

Mogelijke gevolgen:

  • Steeds meer werknemers voelen zich niet betrokken bij hun werk en een aanzienlijk deel is eigenlijk ‘afgehaakt’.
  • Er ontstaat een enorme onderbenutting van aanwezig potentieel.

Overigens wordt benadrukt dat deze strijd tegen talent niet opzettelijk wordt gevoerd; het zit als het ware in ons systeem en manier van denken verstopt.

De link werd niet direct gelegd, maar ik zie een overlap met ons onderwijs waar we kinderen ook constant langs de standaard meetlat leggen. Het is zoals in de quote van Einstein:  . . . if you judge a fish by its ability to climb a tree . . .

Zoals ook voor het bedrijfsleven werd bepleit: talentontwikkeling is voor iedereen belangrijk, niet alleen voor de high potentials.

 

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.