De factor tijd in grafieken

tijd

We bekijken graag hoe een bepaald fenomeen zich ontwikkelt in de tijd. Niet voor niets staat de tijd vaak op de x-as van grafieken. Maar . . . dan houd je nog maar één as over!

Dat betekent al gauw dat je, wanneer je de relatie tussen variabelen over de tijd wilt bekijken, verschillende grafieken naast elkaar moet zetten of op de y-as een ratio moet neerzetten.

Hans Rosling laat in zijn TED lezing zien dat het ook anders kan. Rosling geeft college als hoogleraar Intenational Health en ontdekt dat zijn studenten diepgewortelde vooroordelen over de derde wereld hebben. Eén van de vooroordelen is dat mensen in de westerse wereld lang leven en kleine gezinnen hebben, en mensen in de derde wereld kort leven en grote gezinnen hebben. Twee variabelen dus: het gemiddelde aantal kinderen per gezin én de levensverwachting. In een standaard spreidingsdiagram met deze twee variabelen op de assen plot hij de beschikbare data voor het jaar 1962. Normaal gesproken zou je daar dan eenzelfde diagram voor het jaar 2015 naast kunnen zetten, maar Rosling doet iets anders. Hij laat de data door de tijd heen bewegen. Je ziet een animatie waarbij de bollen die de landen voorstellen zich bewegen door het diagram. Het is nu niet alleen mogelijk om de situatie nu te vergelijken met die in 1962. Dit geeft je ook een beeld van hoe de situatie zich nu ontwikkeld heeft door de tijd heen. Rosling geeft die ontwikkeling betekenis door trends te duiden, zoals het promoten van voorbehoedsmiddelen in de Arabische wereld en HIV in Afrika.

Kortom, dit voorbeeld laat zien dat er eindeloos veel nieuwe mogelijkheden zijn om data weer te geven. Dit zie je ook terug in de ontwikkeling van infographics. Het zal dus niet blijven bij de klassieke soorten grafieken en diagrammen die we nu nog exclusief in het wiskundeonderwijs behandelen.

Contact

Heb je vragen? Stuur je bericht dan via het formulier hieronder.